Vår vision

  • Omsorgsförlagets vision bygger på en helhetssyn på människan.
  • Vi vill öka kunskapen om olika funktionsvariationer, ta vara på anhörigskapets ovärderliga erfarenheter och låta den människas röst höras som inte är så stark.
  • Vi tror på att utbildning på ett tillgängligt sätt kan lösa en del av problemen.

Vår vision

  • Omsorgsförlagets vision bygger på en helhetssyn på människan.
  • Vi vill öka kunskapen om olika funktionsvariationer, ta vara på anhörigskapets ovärderliga erfarenheter och låta den människas röst höras som inte är så stark.
  • Vi tror på att utbildning på ett tillgängligt sätt kan lösa en del av problemen.

Om Omsorgsförlaget

Omsorgsförlaget grundades utifrån en skriftserie ”Människan, omvärlden och psykisk utvecklingsstörning” som kom till genom ett samarbete mellan professor och forskare Gunnar Kylén, 1929–1994, och Monica Jeal Söderberg FUB. Gunnar Kyléns plattform var under många år Riksförbundet för barn, ungdomar och vuxna med utvecklingsstörning FUBs, forskningsstiftelse ALA, som han ledde under en följd av år.

De radikala reformer som genomfördes under 1980- och 1990-talen som handlade om omsorger om personer med utvecklingsstörning, har en grund i den kunskap som Gunnar Kyléns forskning har gett. Sin forskning kring begåvning resulterade i en begåvningsteori, där han lade grunden till en förståelse för begåvningsnedsättningens innebörd och dess konsekvenser i förhållande till den omgivande miljön.

Hans strävan att samtidigt försöka förstå den helhet som varje människa och hennes liv utgör kom till uttryck i utvecklingen av en personlighetsstruktur och en modell för helhetssyn där individen står i centrum.

”Idag fortsätter Omsorgsförlaget att arbeta och utveckla verksamheten med den modellen som förebild.”

Stäng meny