Vi är Omsorgsförlaget!

 

Föreningens styrelsemedlemmar har ett djupt rotat engagemang och kunskap kring frågor som rör olika typer av funktionsvariationer.

 

Den erfarenhet och kompetens som vi besitter har enat oss kring Omsorgsförlaget som fyller både ett stort tomrum och bidrar till förnyade insikter kring frågor som rör olika funktionsvariationer.

 

Flera av oss har närstående med olika funktionsvariationer och psykisk ohälsa. Vi har blandade yrkeserfarenheter som utbildare inom högskolan, föreläsare inom vård och omsorg, projekt- och processledning samt grafisk design och ekonomi.

Vi som arbetar med Omsorgsförlaget är...

 


Annie

Annie Boström

Annie är projekt- och processledare.
Hon är licensierad i och arbetar med mötesmetoden Opera.
Har jobbat med flera olika utbildningar och projekt, till exempel  ”Mitt val”,
ett nationellt projekt för Studieförbundet vuxenskolan.

Med lång erfarenhet av att arbeta med anhörigfrågor och som själv anhörig, föreläser och utbildar hon om anhörigas situation.

Annie är Vice ordförande i Omsorgsförlaget och är kontaktperson för frågor om

föreläsningar, utbildningar, litteratur samt bokning av föreläsningar.

Bor o arbetar i Torsåker.

E-post: annie@omsorgsforlaget.se

 

carina_rev

Carina A Franzén

Carina är projekt- och processledare.
Är licensierad i mötesmetoden Opera.
Har erfarenhet av att att jobba med utbildningar för personal inom anhörigskap. Har närstående med olika diagnoser.

 

Carina är Ordförande i Omsorgsförlaget.

Bor och arbetar i Skänninge.

E-post: carina@omsorgsforlaget.se

 

sigrid2x300

Sigrid Lagander

Sigrid har nära kontakt med våra föreläsare och elever, handleder och följer upp i våra utbildningar. Har studerat arbetsvetenskap och ledarskap i olika former.
Med sig har hon barnperspektivet från att ha vuxit upp med en familjemedlem som i perioder lidit av psykisk ohälsa.
Är licensierad i och arbetar med mötesmetoden Opera.

Sigrid är ledamot och sekreterare i Omsorgsförlaget.
Bor och arbetar i Stockholm.

E-post: sigrid@omsorgsforlaget.se

janne2x300

Jan Ek

Janne är verksamhetsutvecklare och arbetar i alla våra mediaformat, webb, film, foto och utbildningsmaterial.

 

Bor och arbetar i Linköping.

 

E-post: jan@omsorgsforlaget.se

Lena Landström_webb

Lena Landström

Lena är redovisningskonsult och massör med tidigare erfarenhet från många olika yrken.

Jobbar nu med bokföring och friskvård/massage i eget företag.

Lena är ekonomiassistent för Omsorgsförlaget.

Bor och arbetar i Härnösand.

seed_smalldev

Vi är Omsorgsförlaget!

Föreningens styrelsemedlemmar har ett djupt rotat engagemang och kunskap kring frågor som rör olika typer av funktionsvarianter.

 

Den erfarenhet och kompetens som vi besitter har enat oss kring Omsorgsförlaget som fyller både ett stort tomrum och bidrar till förnyade insikter kring frågor som rör olika funktionsvarianter.

 

Flera av oss har närstående med olika funktionshinder och psykisk ohälsa. Vi har blandade yrkeserfarenheter som utbildare inom högskolan, föreläsare inom vård och omsorg, projekt- och processledning samt grafisk design och ekonomi.

 

Vi som arbetar med OF är...

Annie

Annie Boström

Annie är projektledare- och processledare.
Hon är licensierad i och arbetar med mötesmetoden Opera.
Har jobbat med flera olika utbildningar och projekt, till exempel  ”Mitt val”, ett nationellt projekt för Studieförbundet vuxenskolan.
Med lång erfarenhet av att arbeta med anhörigfrågor och som själv anhörig, föreläser och utbildar hon om anhörigas situation.

Annie är Vice ordförande i Omsorgsförlaget och är kontaktperson för frågor om föreläsningar, utbildningar, litteratur samt bokning av föreläsningar.

Bor o arbetar i Torsåker.

E-post: annie@omsorgsforlaget.se

carina_rev

Carina A Franzén

Carina är projekt- och processledare. 
Hon är licensierad i mötesmetoden Opera.
Har erfarenhet av att att jobba med utbildningar för personal inom anhörigskap.

Har närstående med olika diagnoser.

Carina är Ordförande i Omsorgsförlaget.

Bor och arbetar i Skänninge.

E-post: carina@omsorgsforlaget.se

sigrid2x300

Sigrid Lagander

Sigrid har nära kontakt med våra föreläsare och elever, handleder och följer upp i våra utbildningar. Har studerat arbetsvetenskap och ledarskap i olika former.
Med sig har hon barnperspektivet från att ha vuxit upp med en familjemedlem som i perioder lidit av psykisk ohälsa.
Är licensierad i och arbetar med mötesmetoden Opera.

Sigrid är ledamot och sekreterare i Omsorgsförlaget.
Bor och arbetar i Stockholm.

E-post: sigrid@omsorgsforlaget.se

marianne2x3

Marianne Westring Nordh

Marianne är socialpedagog, filosofie doktor i arbetsvetenskap.

Hon föreläser och har olika utbildnings och gruppverksamheter inom ett antal olika områden.

Läs mer om Marianne och hennes föreläsningar!

Marianne arbetar också som samordnare för brukarmedverkan på Regionförbundet i Kalmar län.

Marianne är ledamot i Omsorgsförlagets styrelse.

E-post: marianne@omsorgsforlaget.se

janne2x300

Jan Ek

Janne är verksamhetsutvecklare och arbetar i alla våra mediaformat, webb, film, foto och utbildningsmaterial.

Bor och arbetar i Linköping.

Lena Landström_webb

Lena Landström

Lena är redovisningskonsult och massör med tidigare erfarenhet från många olika yrken.

Jobbar nu med bokföring och friskvård/massage i eget företag.  

Lena är ekonomiassistent för Omsorgsförlaget.

Bor och arbetar i Härnösand.