Vi är Omsorgsförlaget

Föreningens styrelsemedlemmar har ett djupt rotat engagemang och kunskap kring frågor som rör olika typer av funktionsvariationer.
Den erfarenhet och kompetens som vi besitter har enat oss kring Omsorgsförlaget som fyller både ett stort tomrum och bidrar till förnyade insikter kring frågor som rör olika funktionsvariationer.
Vi har blandade yrkeserfarenheter som utbildare inom högskolan, föreläsare inom vård och omsorg, projekt- och processledning samt grafisk design och ekonomi.

Vi är Omsorgsförlaget

Föreningens styrelsemedlemmar har ett djupt rotat engagemang och kunskap kring frågor som rör olika typer av funktionsvariationer.
Den erfarenhet och kompetens som vi besitter har enat oss kring Omsorgsförlaget som fyller både ett stort tomrum och bidrar till förnyade insikter kring frågor som rör olika funktionsvariationer.
Vi har blandade yrkeserfarenheter som utbildare inom högskolan, föreläsare inom vård och omsorg, projekt- och processledning samt grafisk design och ekonomi.

Vi som arbetar med Omsorgsförlaget

Annie Boström

Annie är projekt- och processledare. Hon är licensierad i och arbetar med mötesmetoden Opera. Har jobbat med flera olika utbildningar och projekt, till exempel  ”Mitt val”, ett nationellt projekt för Studieförbundet vuxenskolan. 

Annie är Vice ordförande i Omsorgsförlaget och är kontaktperson för frågor om föreläsningar, utbildningar, litteratur samt bokning av föreläsningar.

E-post: annie@omsorgsforlaget.se

Carina A Franzén

Carina är projekt- och processledare.
Är licensierad i och arbetar med mötesmetoden Opera.
Har erfarenhet av att att jobba med utbildningar för personal inom anhörigskap.

Carina är Ordförande i Omsorgsförlaget.

E-post: carina@omsorgsforlaget.se

Sigrid Lagander

Sigrid har nära kontakt med våra föreläsare och elever, handleder och följer upp i våra utbildningar. Har studerat arbetsvetenskap och ledarskap i olika former. 
Är licensierad i och arbetar med mötesmetoden Opera.

Sigrid är ledamot och sekreterare i Omsorgsförlaget.

E-post: sigrid@omsorgsforlaget.se

Madeleine Lind

Madeleine är administratör och kontakt på kontoret i Torsåker.

E-post: madeleine@omsorgsforlaget.se

Edward Wahnström

Edward administrerar våra utbildningsplattformar samt vår hemsida.

E-post: edward@omsorgsforlaget.se

Jan Ek

Janne är verksamhetsutvecklare och arbetar i alla våra mediaformat, webb, film, foto, utbildningsmaterial samt administrerar alla våra utbildningsplattformar. 

E-post: jan@omsorgsforlaget.se

Lena Landström

Lena är redovisningskonsult och massör.
Jobbar nu med bokföring och friskvård/massage i eget företag.
Lena är ekonomiassistent för Omsorgsförlaget.

Intresserad av vad vi skulle kunna göra tillsammans?

Stäng meny