Välkommen!

Söker du ett förlag som arbetar med litteratur,

föreläsningar och utbildning kring olika funktionsvariationer

inom fysisk och psykisk hälsa, kort sagt – hela människan?

Ja, då har du kommit rätt!

fargpennor_smalldev_x265

Välkommen!

Söker du ett förlag som arbetar med litteratur, föreläsningar och utbildning kring olika funktionsvariationer inom fysisk och psykisk hälsa, kort sagt – hela människan?

Ja, då har du kommit rätt!

Om Omsorgsförlaget

Omsorgsförlaget grundades utifrån en skriftserie ”Människan, omvärlden och psykisk utvecklingsstörning” som kom till genom ett samarbete mellan professor och forskare Gunnar Kylén, 1929–1994, och Monica Jeal Söderberg FUB. Gunnar Kyléns plattform var under många år FUBs (Riksförbundet för barn, ungdomar och vuxna med utvecklingsstörning) forskningsstiftelse ALA, som han ledde under en följd av år.

Knopp_smalldevice_vitbg

Om Omsorgsförlaget

Omsorgsförlaget grundades utifrån en skriftserie ”Människan, omvärlden och psykisk utvecklingsstörning” som kom till genom ett samarbete mellan professor och forskare Gunnar Kylén, 1929–1994, och Monica Jeal Söderberg FUB. Gunnar Kyléns plattform var under många år FUBs (Riksförbundet för barn, ungdomar och vuxna med utvecklingsstörning) forskningsstiftelse ALA, som han ledde under en följd av år.

Vi är Omsorgsförlaget

Föreningens styrelsemedlemmar har ett djupt rotat engagemang och kunskap kring frågor som rör olika typer av funktionsvariationer.
Den erfarenhet och kompetens som vi besitter har enat oss kring Omsorgsförlaget som fyller både ett stort tomrum och bidrar till förnyade insikter kring frågor som rör olika funktionsvariationer.

seed_smalldev

Vi är Omsorgsförlaget

Föreningens styrelsemedlemmar har ett djupt rotat engagemang
och kunskap kring frågor som rör olika typer av funktionsvariationer.
Den erfarenhet och kompetens som vi besitter har enat oss kring Omsorgsförlaget som fyller både ett stort tomrum och bidrar till förnyade insikter kring frågor som rör olika funktionsvariationer.

Föreläsare

Omsorgsförlagets föreläsningar bygger på människors egna berättelser.
Våra föreläsare delar många gånger med sig av högst personliga delar av sitt liv och sin situation.

Vi värdesätter och är tacksamma för den kunskap och erfarenhet de vill förmedla...

cerisedrops_smalldevice

Föreläsare

Omsorgsförlagets föreläsningar bygger på människors egna berättelser.
Våra föreläsare delar många gånger med sig av högst personliga delar av sitt liv och sin situation. Vi värdesätter och är tacksamma för den kunskap och erfarenhet de vill förmedla..

Kontakt och bokning 

Föreläsningar, utbildningar och litteratur

Annie Boström

Tel: 073-833 03 03 | annie@omsorgsforlaget.se

 


Övriga frågor

Carina A Franzén
Tel: 070-386 90 90 | carina@omsorgsforlaget.se

 

Du kan även mejla oss via…
info@omsorgsforlaget.se

contact1small-device_wide

Kontakt och bokning

Föreläsningar, utbildningar och litteratur

Annie Boström

Tel: 073-833 03 03
annie@omsorgsforlaget.se

 

Övriga frågor

Carina A Franzén
Tel: 070-386 90 90
carina@omsorgsforlaget.se

 

Du kan även mejla oss via…

info@omsorgsforlaget.se

Omsorgsförlaget samarbetar med...

Omsorgsförlaget samarbetar med